Mwunganire umugambi wa BDUSA uzorihira abanyeshure b’incabwenge bashaka kwiga kamenuza ariko ata buryo bafise

Igenekerezo rya 6 ukwezi kw’8 ishirahamwe BDUSA riserukiwe n’uwurirongoye ariwe Ndayiragije Samuel bari baramutse bishikira mu ntara ya Rutana gutanga imfashanyo y’amakaye ku banyeshure 600 babarizwa muma komine 6 agize iyo ntara, mu mugambi w’iryo shirahamwe ariwo “Mwunganire”.

Abaserukiye uburongozi bw’iyo ntara bakaba barashimye ako gacumu k’ubumwe k’iryo shirahamwe, bakanatera akamo n’abandi barundi baba mu mahanga kuja kubashigikira mu bikorwa vy’iterambere, na rirya bitabuze.

Nayo uwurongoye iryo shirahamwe BDUSA akaba yamenyesheje ko uwo mugambi wa BDUSA bahereye mu rutana ariko n’ahandi bazoheza bakajayo. S’ico gusa kuko ngo banafise umugambi wo kurihira abana barangije amashure ariko batishoboye kugira babandanye amashure yabo ya kamenuza.

Yagize ati : “ BDUSA twariyumviriye kandi turabona ko bikenewe, gushiraho umugambi mwiza witwa mwunganire. Ukaba ari umugambi wa BDUSA wo gushigikira abana bari mu mashure, kubaronsa ibikoresho vyishure vyose bikenewe kugira umwana yige neza, ariko dufise n’intumbero yo muri kazoza kugira abana baheza bafise ubumenyi bukwiye, bakaba ari abakene bakabura ingene bashobora kubandaya amashure yisumbuye canke ya kamenuza, ko tuzoshobora muri kazoza kubarihira uburyo bw’ishure… ”

Samuel akaba yashimiye kandi abarongozi b’intara babakundiye kugira baje gukorera ico gikorwa muri iyo ntara, ubushikiranganji bwabahaye uruhusha rwo rukora ico gikorwa c’iteka eka n’umwubahwa yabakiriye akabaherekeza ku kivi aho bariko batanga iyo mfashanyo. Ivyo bikorwa bikaba vyakozwe mu ndwi yahariwe abarundi baba mu mahanga.

editor editor

VIEW ALL POSTS

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

NEWSLETTER SIGN-UP

Praesent diam massa, interdum quis ex id.